| Algemene Voorwaarden

Op onze website, e-mailverkeer, aanbiedingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van kracht welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een kopie van deze voorwaarde kunt u hier downloaden.

Download onze Algemene Voorwaarden