| Unified Communications

“Integratie van communicatiemiddelen, apparatuur en media, zodat medewerkers direct met iedereen in contact kunnen komen, waar ze ook zijn”

De sleutel tot het succes van een organisatie berust meer dan ooit bij haar mensen en hun vermogen om te communiceren en samen te werken, niet alleen binnen de eigen communicatie-omgeving, maar ook, en zelfs nog meer met andere afdelingen binnen de organisatie. Organisaties moeten de mens weer centraal stellen bij hun bedrijfscommunicatie. Dit kunnen ze doen door communicatie- en informatiekanalen samen te brengen in één samenhangende omgeving. Hierdoor kunnen zelf mensen bepalen hoe anderen contact met hen kunnen opnemen, kunnen communicatiestromen gestroomlijnd worden en kunnen er efficiënte manieren gecreëerd worden om naadloos samen te werken.

Unified Communication : alles samenbrengen

Unified Communications brengt data, spraak en video samen en integreert ze met bedrijfstoepassingen om een kortere responstijd en een betere bedrijfsvoering te bewerkstelligen.

Messaging

Voicemail en e-mail zijn al jarenlang erkende communicatiemethoden en bieden hun eigen specifieke voordelen voor een bedrijf. Van oudsher zijn ze echter als afzonderlijke applicaties opgezet. Daarmee zijn ze nuttig maar wel van elkaar gescheiden.

Mobiliteit

U kiest de locatie. Het kantoor naar de medewerker brengen

Beslissen over hoe en wanneer u met anderen moet communiceren is vaker op geluk gebaseerd dan op inzicht. Wanneer u iemand nodig hebt, zult u altijd zien dat u die persoon niet kunt bereiken. Andersom is het moment waarop u het minst gestoord wilt worden, precies het moment waarop iedereen u nodig heeft. Tot slot is het moment waarop u snel een beslissing of informatie nodig hebt om verder te kunnen gaan met een project, vaak precies het moment waarop u verzeild raakt in een doolhof van telefoon, voicemail en e-mails.

Virtuele werkomgeving

Vergaderingen kunnen meerdere doelen dienen: dingen bespreken, samenwerken, beslissingen nemen, enzovoort. Er zijn echter meerdere nadelen aan verbonden, zoals de noodzaak om te reizen, uitstel doordat tijdschema’s niet op elkaar aansluiten, niet genoeg tijd hebben of niet alle relevante informatie bij de hand hebben. Audioconferencing en videoconferencing kunnen hierbij helpen, maar bieden afzonderlijk geen bevredigend alternatief.

Contact Center

Het beeld dat men heeft van een contact center is vaak één enkele grote ruimte met medewerkers die telefoontjes aannemen. Dankzij de nieuwste technologieën zijn contact center-toepassingen echter veel meer dan dat. Bovendien kunnen ze geïntegreerd worden in de activiteiten en de bedrijfsapplicaties van de organisatie en ondersteunen ze zo specifieke functies en interacties.

Mobiliteit

Snelle ontwikkelingen stellen voortdurend hoge eisen aan het bedrijfsleven. Met name ten aanzien van flexibiliteit. Medewerkers blijven steeds minder lang op één plek zitten, terwijl toch van hen wordt verwacht dat zij in staat zijn om snel beslissingen te nemen, ongeacht waar men zich bevindt. Er wordt van medewerkers dan ook verlangt dat zij vragen niet alleen vanuit kantoor, maar ook onderweg of zelfs thuis kunnen beantwoorden. Omdat communicatie cruciaal is in bijna elke sector, bestaat er een grote behoefte om onder alle omstandigheden in contact te blijven staan en bereikbaar te zijn.

Samenwerken

Nu organisaties steeds gefragmenteerder worden, afdelingen steeds flexibeler worden en medewerkers steeds mobieler zijn, is samenwerken een manier waarop men toch in realtime kan samenwerken. Een manier ook waarop men efficiënter en effectiever met elkaar kan samenwerken, maar ook met klanten en leveranciers.

Conferencing

Conferencing bestaat in verschillende vormen – met beeld, spraak en zelfs met nieuwe media zoals instant messaging. Afzonderlijk hebben al deze technologieën zowel voordelen als beperkingen. De algemene voordelen van conferencing zijn duidelijk: groepscommunicatie mogelijk maken zonder hoge kosten te maken (zowel qua geld als qua tijd) en zonder te hoeven reizen.

Oplossingen

Oplossingen

Cloud Computing, virtualisatie, IaaS, PaaS en SaaS. Wat is de oplossing die het beste bij u past?

>> Lees meer

Eigen Cloud

Standaard diensten, schaalbaar, elastisch en benaderbaar via het Internet. Betalen naar verbruik.

>> Lees meer

Overal werken

Betaalbare virtuele desktops, voor iedereen. Flexibel, gemakkelijk en altijd beschikbaar.

>> Lees meer

Identiteit en Toegang

Wie ben je, wat zijn je eigenschappen? Kan je dat bewijzen? Wat mag je? …en hoe beheers ik deze toegang?

>> Lees meer

Helpdesk

Wij bewaken het functioneren van uw infrastructuur 24 uur per dag en zijn altijd bereikbaar, 24 x 7 x 365.

>> Lees meer